Neandertálske gény zapríčinili možno až 10 % úmrtí na Covid-19

Datum: 23.12.2021

V prípade, že sa stretnú dva blízko príbuzné druhy živočíchov, je veľmi pravdepodobné, že dôjde k ich vzájomnému kríženiu. Ak sú navyše tieto druhy geneticky dostatočne podobné, vzniká plodné potomstvo. Plodia ho vlky s kojotmi, vrana čierna a vrana popolavá, či dokonca bizóny s dobytkom.

Neandertálske gény zapríčinili možno až 10 % úmrtí na Covid-19

Výnimkou neboli ani dávni zástupcovia nášho druhu Homo sapiens. Keď stretli zástupcov iných ľudských druhov, niekedy preskočila povestná „iskra“. Môžeme sa len domýšľať, ako to presne prebiehalo. Výsledok? Asi 1 – 4 % génov neafrických populácií dnešných moderných ľudí pochádza od neandertálcov.

Nedávne výskumy zistili, že niektoré neandertálske gény boli našim predkom nápomocné. Umožnili im napríklad oveľa rýchlejšie prispôsobiť sa novému prostrediu, obohatili ich imunitný systém a poskytli im odolnosť voči dovtedy neznámym patogénom.

Lenže nie všetky vplyvy „neandertálskej DNA“ sa ukázali ako pozitívne. Pri niektorých génoch štúdie zistili spojitosť s vyšším rizikom vzniku cukrovky, lupusu, Crohnovej choroby, depresie či niektorých alergií a závislostí. Najnovšia štúdia tvrdí, že od nášho sesterského druhu sme tak isto dostali do vienka genetickú „slabinu“, ktorá výrazne zvyšuje riziko ťažkého priebehu ochorenia na nový koronavírus SARS-CoV-2.

Kým časť populácie prekoná infekciu novým koronavírusom len s miernymi alebo dokonca žiadnymi symptómami, iných pacientov zasiahne tak ťažko, že potrebujú hospitalizáciu či umelú pľúcnu ventiláciu, alebo im dokonca spôsobí smrť. Prečo je to tak? Genetici z Ústavu pre evolučnú antropológiu a ústavu vedy a technológií tvrdia, že významným rizikovým faktorom sú práve gény zdedené po neandertálcoch. Odborníci vychádzali z dát získaných počas skúmania priebehu ochorenia u 3 200 hospitalizovaných i nehospitalizovaných pacientov s Covid-19. Výsledky jasne ukázali, že skupina génov na treťom chromozóme predstavuje výrazný rizikový faktor ťažkého priebehu ochorenia. Nositeľom hrozí až trojnásobne vyššie riziko, že budú pri infekcii potrebovať napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu.

Rizikové gény si naši predkovia pravdepodobne odniesli ako nechcené dedičstvo kríženia s neandertálcami pred približne 60-tisíc rokmi. Dnes sa nachádza v genóme približne až 16 % Európanov.

Odborníci predpokladajú, že tieto gény sa v ľudskom genóme zachovali, pretože pôvodne boli užitočné. Pomáhali napríklad pri boji s infekciami. Ich odvrátená stránka sa prejavila až teraz, keď ich nositelia čelia nákaze novým koronavírusom. Podľa autorov štúdie tento rizikový, po neandertálcoch zdedený genetický komponent, môže zodpovedať za približne 10 % všetkých úmrtí na Covid-19.

 

 

Čítané: 509 x