Most medzi ezoterikou a vedou

Datum: 20.04.2022

Ezoterické myslenie je najčastejšie považované za myslenie rýdzo neracionálne až fantazijné.

Most medzi ezoterikou a vedou

Ezoterika je totiž mystická veda, zaoberajúca sa duchovnými či nemateriálnymi záležitosťami, vnímaním energií, sily kameňov, prírodných miest, čítaním aury,  čistením čakier, ale aj meditáciami či osvietením.  Niektorí ľudia vyhľadávajú ezoterické rady aj pri čisto praktických veciach, pretože napríklad veria, že isté dni sú na určite veci priaznivejšie ako iné a podobne. Môže ísť napríklad o to v aký deň je vhodné vyberať zásnubné prstene, či kedy sa nechať ostrihať.

Zároveň skúma podstatu javov a zaoberá sa metafyzickými otázkami, rovnako ako filozofia, ale aj napríklad taká kvantová fyzika. Napriek svojmu mystickému základu môžeme práve s týmito dvoma čisto racionálnymi vedami, nájsť isté paralely, ktoré tieto na prvý pohľad odlišné oblasti skúmania sveta spájajú.

Ide predovšetkým už o spomínané skúmanie podstaty javov, podstaty vesmíru, vzniku celého života a všetkých metafyzických a epistemologických otázok. Čo tým konkrétne myslíme?

Ezoterické myslenie je rôznorodé a existuje viacero prúdov, ktoré sa na všetkom nezhodujú, jedno je však pre všetky prúdy jasné, za materiálnym svetom existuje svet nemateriálny alebo duchovný a ten je narozdiel od materiálneho viditeľného sveta, nekonečný a večný. Ak by sme sa mali dostať až k nejakému prazákladu celého vesmíru, dostali by sme k akejsi  prvotnej sile, ktorá nie je vidieť ani počuť, ale je všadeprítomná a všemocná. Často sa jej prikladajú pozitívne vlastnosti ako láska a dobro. Sila, ktorá je v každom z nás a ktorou v prazáklade sme, len sa na istý čas oblečieme do ľudských šiat.

Na podobné poznanie však prichádza aj moderná veda a kvantová fyzika, keď sú pri hľadaní posledného nedeliteľného kúska neúspešný a pri jeho rozoberaní objavujú prázdny priestor v ktorom sa ale spontánne objavujú atómy. K tomu sa hodí len jedno, a to, že na Buddhove slová – hmota je prázdnotou, prázdnota je formou. Forma a prázdnota sú neoddeliteľné prichádzajú už aj v Cerne, v centre modernej fyziky nielen pri hľadaní Higssovho bozónu.

 A to je len začiatok budovania mosta medzi vedou a ezoterikou. Som zvedavá, čo nám toto spojenie ešte prinesie. Verím však, že by mohlo byť v skúmaní poznávania sveta a podstaty všetkých javov veľmi užitočné.

 

 

 

Čítané: 268 x